Verwerking periodieke run

Kan ik in Celery een onbelaste eenmalige vergoeding van onkosten of een declaratie in de loonstrook verwerken?

Een dergelijke vergoeding kan op looncode 410 ‘vergoeding declaratie’ ingevoerd en verwerkt worden. Het ingevulde bedrag wordt dan aan de werknemer uitbetaa...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:21 AM

Wat doet Celery als ik tijdens de salarisverwerking voor een bepaalde werknemer kies voor 'nihil verwerken'?

Deze werknemer wordt dan uit de betreffende salarisrun verwijderd.  Door voor ‘nihil verwerken’ te kiezen geeft u tevens gelijk aan dat deze werknemer o...

Gewijzigd op: Vr, 7 Jun, 2019 at 12:23 PM

Wat doet Celery als ik tijdens de salarisverwerking voor een bepaalde werknemer kies voor 'later verwerken'?

Deze werknemer wordt dan in betreffende salarisrun uitgesloten om later in een volgende salarisrun over dezelfde periode alsnog verwerkt te gaan worden.  ...

Gewijzigd op: Vr, 7 Jun, 2019 at 12:27 PM

Hoe verwerkt Celery in- en uitdiensttreders?

Indien een werknemer in de loop van loonperiode in- of uitdienst treedt, merkt Celery dit op. Bij salarisverwerken wordt dan in een apart venster gevraagd o...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:30 AM

Kan ik eenmalige mutaties zoals gewerkte uren en overuren importeren in Celery?

Ja, het is mogelijk de periodieke mutaties tijdens het verwerken te importeren.   Mutaties kunnen via 2 verschillende formaten geïmporteerd worden: Excel...

Gewijzigd op: Wo, 24 Okt, 2018 at 11:40 AM

Hoe verwerk in een betaling of inhouding van vakantiedagen bij uitdiensttreding?

Hiervoor moet je code 130 gebruiken in geval van uitbetaling van vakantiedagen en code 250 in geval van een inhouding van vakantiedagen. In beide codes dien...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 at 12:18 PM

Ik verwerk vakantiedagen als een aparte betaling naast de gewerkt uren, hoe doe ik dat in Celery?

Hiervoor dien je zelf een looncode aan te maken. Het is aan te raden om looncode 25 hiervoor te dupliceren en dan aan te geven dat deze code 100% van he...

Gewijzigd op: Wo, 5 Jun, 2019 at 7:23 AM

Ik zie een nieuw aangemaakte werknemer niet in mijn open pay run, hoe kan ik deze nieuwe werknemer toevoegen aan een open run?

Ja, je kan deze werknemer toevoegen in je open run met de optie 'Werknemer(s) toevoegen' onder de blauwe Bijwerken button.

Gewijzigd op: Wo, 1 Mrt, 2017 at 11:14 AM

Hoe verwijder ik een open salaris run?

LET OP: Alleen de gebruiker die de salaris run heeft gegenereerd, heeft de optie om deze weer te verwijderen. Het verwijderen van de open run doe je doo...

Gewijzigd op: Wo, 21 Nov, 2018 at 1:00 PM

Hoe kan ik een wijziging in de vaste gegevens van een werknemer toevoegen in een open pay run?

Je kan dit soort wijzigingen toevoegen aan een open pay run terwijl je in de open run zit, door te klikken op de blauwe Bijwerken button. Daarna moe...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 at 4:17 PM

De Verwerken knop is niet actief, wat is er aan de hand?

Zijn er misschien openstaande facturen ouder dan 30 dagen? Onze betalingstermijn is betaling binnen 14 dagen. Zodra we de betaling van de openstaande fa...

Gewijzigd op: Wo, 8 Feb, 2017 at 12:01 PM

Ik heb alle loonstroken goedgekeurd maar er gebeurt niets. Wat moet ik nu doen?

Nadat alle loonstroken goedgekeurd zijn, dient u op de groene VERDER button te klikken onderin je scherm en in het volgende scherm kan je deze pay run AFSLU...

Gewijzigd op: Ma, 30 Jan, 2017 at 3:20 PM

Kunnen we met meerdere collega's tegelijk de salarismutaties invoeren in een open pay run?

Nee, helaas niet. Dit wordt veroorzaakt doordat Celery alleen de ingevoerde mutaties van 1 persoon tegelijk kan bewaren. Het is echter wel mogelijk dat ...

Gewijzigd op: Ma, 20 Feb, 2017 at 2:53 PM

Ik moet een wijzging maken in een gesloten pay run, is dat mogelijk?

Ja, hiervoor ga je naar Verwerken/Voortgang & historie. Op deze manier kan je een gesloten run selecteren, heropenen, wijzigingen verwerken en deze run ...

Gewijzigd op: Ma, 19 Mrt, 2018 at 4:54 PM

Ik zit in een open pay run maar kom niet in het laatste Afsluiten scherm terecht, wat moet ik doen?

Ben je misschien: 1) ingelogd als een Bedrijfsgebruiker? 2) in een open pay run die door iemand anders is gegenereerd? Bedrijfsgebruikers (die in W...

Gewijzigd op: Ma, 30 Jan, 2017 at 6:32 PM

Hoe kan ik de datums aanpassen voor berichtgevingen aan werknemers en bedrijfsgebruikers in een gesloten pay run?

Indien de pay run al afgesloten is, zal u deze run moeten heropenen om deze data te kunnen aanpassen. Heropenen doet u in Verwerken/Loonperiode heropenen. ...

Gewijzigd op: Ma, 30 Jan, 2017 at 7:05 PM

Is er een manier dat ik het vaste aantal uren in een pay run kan wijzigen, zonder de uren absentie code te hoeven gebruiken of de werknemer op uurloner te moeten zetten?

Nee, indien in de werknemer een vast aantal uren per maand is ingevoerd, komt dit vaste aantal uren in een payrun terecht en kan je deze uren niet aanpassen....

Gewijzigd op: Vr, 3 Feb, 2017 at 12:18 PM

Hoe kan ik alsnog Kostenplaatsen registreren in historische pay runs die reeds zijn gesloten?

Als u in het verleden pay runs heeft verwerkt zonder Kostenplaatsen gekoppeld aan werknemers, kunt u nu de Kostenplaatsen alsnog aanmaken en deze aan de wer...

Gewijzigd op: Di, 7 Mei, 2019 at 10:43 AM

Hoe verwijder ik een gesloten pay run?

Click op Verwerken en kies 'Voortgang & historie'. Selecteer betreffende pay run en klik op de rode 'Afgesloten verwerking verwijderen&#x...

Gewijzigd op: Ma, 23 Jul, 2018 at 10:22 AM

Ik heb een pay run verwijderd die niet verwijderd had moeten worden, kan ik deze met een back-up terugzetten?

Nee, helaas niet. Indien u ervoor heeft gekozen deze pay run te verwijderen, en uw wachtwoord heeft ingevoerd ter bevestiging van u keuze dan is deze pay ru...

Gewijzigd op: Ma, 20 Feb, 2017 at 4:52 PM

Hoe verwerk in een teruggave van pensioenpremie aan een werknemer?

Deze situatie kan zich voordoen als een werknemer uit dienst treedt maar er is nog geen pensioenregeling opgetuigd, echter in de payroll is wel al pensioenp...

Gewijzigd op: Di, 21 Mrt, 2017 at 6:54 PM

Hoe heropen ik een gesloten pay run?

Ga naar Verwerken en kies 'Voortgang & historie'. Selecteer daarna de run die u wilt heropenen en klik op de groene 'Verwerking heropenen...

Gewijzigd op: Di, 29 Aug, 2017 at 9:08 PM

Hoe verwerk en maak ik uurloners aan in Celery?

Dat zijn dan vaak werknemers die werken op basis van een afroep-/oproepcontract of een nul-urencontract. In plaats van het vaste maandsalaris dien je bi...

Gewijzigd op: Ma, 4 Sep, 2017 at 1:54 PM

Ik moet mijn eerste pay run gaan verwerken, hoe ga ik aan de slag?

Allereerst dient u alle mutaties te verzamelen die u in deze pay run wil verwerken, en een selectie te maken op: 1) permanente mutaties en  2) eenmalige m...

Gewijzigd op: Za, 12 Jan, 2019 at 5:50 PM

We hebben een eigen werknemersbijdrage in een looncode fiscale bijtelling ingevoerd, maar deze inhouding wordt niet ingehouden op het nettoloon. Wat doen we niet goed?

De werknemersbijdragen die zijn ingevoerd in fiscale bijtelling looncodes, zoals codes 500 tot 520, worden alleen afgetrokken van het belastbaar deel van de...

Gewijzigd op: Wo, 18 Okt, 2017 at 7:30 PM

Ik kan geen gewerkte uren invoeren tijdens het Verwerken. Waarom is dat?

Heb je misschien een Extra run gegenereerd in plaats van een Periodieke run? In Extra runs kunt u geen reguliere gewerkte uren invoeren, omdat een extra...

Gewijzigd op: Ma, 29 Jan, 2018 at 8:29 AM

Hoe verwijder ik een werknemer uit een open of een gesloten pay run?

Als de pay run nog steeds open is, moet u 'Later verwerken' selecteren tijdens Verwerken. Zie print screen hieronder. Als u deze werknemer...

Gewijzigd op: Ma, 29 Jan, 2018 at 6:09 PM

Is het mogelijk één of meerdere medewerker(s) eerder te verwerken dan de reguliere loonrun?

Binnen Celery is het zeker mogelijk één of meerdere medewerker(s) eerder te verwerken en uit te betalen dan de reguliere loonrun die later deze maand verwe...

Gewijzigd op: Do, 8 Feb, 2018 at 3:37 PM

Ik heb een tweede pay run verwijderd, maar nu zie ik geen documenten meer van de eerder verwerkte eerste pay run. Hoe kan dat?

Door het verwerken van de tweede pay run zijn de documenten van de eerder verwerkte pay run gearchiveerd. Je kan deze documenten dus terugvinden in Document...

Gewijzigd op: Wo, 28 Mrt, 2018 at 3:20 PM

Kan ik een tekst toevoegen aan de salaris specificatie?

ja, in Celery is het mogelijk om een tekst toe te voegen aan de salarisspecificatie. Als u klaar bent met een loonrun, kunt u dit specificeren. De teks...

Gewijzigd op: Di, 13 Nov, 2018 at 4:30 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank