Hoe verwerkt Celery in- en uitdiensttreders?

  • Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:30 AM

Indien een werknemer in de loop van loonperiode in- of uitdienst treedt, merkt Celery dit op. Bij salarisverwerken wordt dan in een apart venster gevraagd om een opgave van het aantal gewerkte uren en dagen. Op die manier ontvangt de werknemer in deze loonperiode salarisbetaling voor het precieze aantal gewerkte uren en wordt de Loonbelasting berekend op basis van de Loonbelasting dagtabel wat wettelijk vereist is.

Het is zelfs zo dat andere emolumenten zoals bijvoorbeeld fiscale bijtellingen en (on)belaste kostenvergoedingen automatisch naar rato van het aantal gewerkte uren worden toegepast.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank