Medewerker gaat uit dienst, wat moet ik doen om een goede eindafrekening incl. vakantiedagen te maken?

  • Gewijzigd op: Wo, 31 Mrt, 2021 om 12:22 PM

Hieronder geven wij een standaard aantal stappen aan. Het is mogelijk dat in uw bedrijf nog meer stappen genomen moeten worden.


Wanneer de medewerker op deze manier correct wordt verwerkt, berekent Celery op jaarbasis de werkelijk verschuldigde premies en worden deze 'afgerekend'. Daarbij houdt Celery rekening met de door de wet vastgestelde premieloonbedragen op jaarbasis, maar dan toegepast op basis van het aantal maanden in dienst. Te veel ingehouden premies worden teruggegeven en te weinig berekende premies worden alsnog ingehouden. Hierdoor worden fiscale aanslagen voor zowel werkgevers en werknemers voorkomen.

Wanneer er sprake is van dergelijke verschillen in sociale premies, wordt een mededeling tijdens verwerken in de Controlelijst boven betreffende berekening afgedrukt. Zodoende weet u dat de premies mogelijk een (kleine) afwijking kunnen vertonen als de premiebedragen gecontroleerd en herrekend worden.  • Voer nadat de einddatum bekend is, bij de medewerker in dat de medewerker niet langer in dienst na de laatste contract datum. (werknemers / contractgegevens / wijzigen):


  • Wanneer er al een open loonperiode is, zullen deze gegevens na het invoeren via de knop: bijgewerkt moeten worden. Indien er geen open loonrun is, kunt u de medewerker verwerken in de standaard loonrun van de periode waarin de medewerker uit dienst gaat. Wanneer salaris moet worden uitbetaald, kunt u géén extra run gebruiken. Wanneer de medewerker na de loonrun uit dienst gemeld wordt, wordt deze niet correct weergegeven op het SVB fomulier in Curaçao en niet correct afgerekend.


  • Voer het aantal te betalen gewerkte uren én dagen in.  


  • U kunt het aantal vakantie uren dat u wilt uitbetalen opvoeren op looncode 130. Mocht de medewerker te veel vakantie uren hebben opgenomen, dan kunt u dit aantal verrekenen via looncode 250


  • Indien vakantiegeld en/of 13e maand wordt gereserveerd via Celery, kunt u deze automatisch laten uitbetalen. Losse bedragen kunt u uitbetalen via looncode 35 – eenmalige uitkering vakantiegeld of looncode 45 – eenmalige uitkering 13e maand


  • Daarnaast kunnen nog andere inhoudingen of uitbetalingen worden verwerkt in de open loonrun. Denk hierbij onder andere aan een Cessantia uitkering, ontslagvergoeding, overlijdensuitkering, studiekosten, commissie, eindejaarsuitkering, winstuitkering e.d.  


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank