Aruba

Over medewerkers categorieën in Aruba

Wat zijn categorieën In Celery wordt onder categorie verstaan: een onderdeel van een indeling. Hiermee bedoelen wij dat werknemers worden ingedeeld in vers...

Gewijzigd op: Do, 8 Aug, 2019 at 4:47 PM

Welke sociale verzekeringen zijn op Aruba van toepassing?

AOV/AWW-verzekering De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het door de SVB verschaffen van een ...

Gewijzigd op: Di, 31 Jan, 2017 at 6:22 PM

Hoe wordt de Reparatietoeslag op Aruba precies berekend?

Wanneer heeft een werknemer recht op Reparatietoeslag (RT)? Als u een werknemer bent die in de private sector werkt, kunt u de reparatietoeslag aanvragen b...

Gewijzigd op: Di, 20 Jun, 2017 at 9:52 AM

Hoe krijg ik de juiste betalingskenmerken op mijn Arubaanse aangifte Loonbelasting?

Zodra deze nummers bekend zijn (staan op de nieuwe originele aangiften Loonbelasting), dient u deze nummers ieder nieuw boekjaar eenmalig opnieuw in te voer...

Gewijzigd op: Za, 30 Dec, 2017 at 11:17 AM

Hoe stel ik per werknemer Tariefgroep 1 of 2 in in een Arubaanse payroll?

U kunt Tariefgroep 1 of 2 niet zelf selecteren. Celery bepaalt zelf per werknemer op basis van de ingevoerde informatie, welke Tariefgroep van toepassing is...

Gewijzigd op: Vr, 19 Jul, 2019 at 2:42 PM

Zijn er verschillende manieren om Loonbelasting in te houden in een Arubaanse payroll of als de Loonbelasting wordt bepaald o.b.v. de IB-tabel?

Ja, in dat geval zijn er verschillende manieren om gedurende het fiscale jaar Loonbelasting in te houden. Een verandering in de Loonbelasting op jaarbas...

Gewijzigd op: Vr, 5 Apr, 2019 at 2:36 PM

Wat betekent het kenmerk 'Gemiddelde wordt meegenomen in voljaarsloon' in Arubaanse looncodes?

Looncodes met dit kenmerk hebben meestal een variabel karakter, maar worden wel periodiek en meerdere keren per jaar toegepast. Denk daarbij bijvoorbeeld aa...

Gewijzigd op: Wo, 23 Jan, 2019 at 5:22 PM

Arbeidsovereenkomst en CAO

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon, gedu...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:53 PM

Loon en minimumloon

Loon is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst die de tegenprestatie van arbeid weergeeft. Werkgever en werknemer zijn vrij in de vaststelling van het loo...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:35 PM

Horeca besluit

In verband met het feit dat de sectoren hotels, restaurants en cafés gevoelig zijn voor internationale concurrentie en zeer arbeidsintensief zijn, heeft de ...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:29 PM

Ziekte- en Ongevallenverzekering

Conform de landsverordening ziekteverzekering heeft de werknemer die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt is, recht op een uitkering in geld, ziekengeld ...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:59 PM

Algemene pensioen

In de landsverordening algemeen pensioen zijn alle feiten verzameld met betrekking tot de regeling van algemeen pensoen zoals deze geldig is op Aruba.  Via...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 4:03 PM

Feestdagen 2019

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:42 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank