Aruba

Over werknemer(s) categorieën in Aruba

Wat zijn categorieën In Celery wordt onder categorie verstaan: een onderdeel van een indeling. Hiermee bedoelen wij dat werknemers worden ingedeeld in vers...

Gewijzigd op: Do, 19 Mrt, 2020 at 10:51 AM

Welke sociale verzekeringen zijn op Aruba van toepassing?

AOV/AWW-verzekering De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het door de SVB verschaffen van een ...

Gewijzigd op: Di, 31 Jan, 2017 at 6:22 PM

Reparatietoeslag op Aruba

Wanneer heeft een werknemer recht op Reparatietoeslag (RT)? Als u een werknemer bent die in de private sector werkt, kunt u de reparatietoeslag aanvragen b...

Gewijzigd op: Do, 25 Feb, 2021 at 8:23 AM

Hoe krijg ik de juiste betalingskenmerken op mijn Arubaanse aangifte Loonbelasting?

Zodra deze nummers bekend zijn (staan op de nieuwe originele aangiften Loonbelasting), dient u deze nummers ieder nieuw boekjaar eenmalig opnieuw in te voer...

Gewijzigd op: Za, 30 Dec, 2017 at 11:17 AM

Tariefgroep 1 of 2 in een Arubaanse payroll (t/m 31-12-2018)

U kunt Tariefgroep 1 of 2 niet zelf selecteren. Celery bepaalt zelf per werknemer op basis van de ingevoerde informatie, welke Tariefgroep van toepassing is...

Gewijzigd op: Do, 19 Mrt, 2020 at 10:52 AM

'Gemiddelde wordt meegenomen in voljaarsloon' in Arubaanse looncodes (t/m 31-12-2019)

Looncodes met dit kenmerk hebben meestal een variabel karakter, maar worden wel periodiek en meerdere keren per jaar toegepast. Denk daarbij bijvoorbeeld aa...

Gewijzigd op: Do, 19 Mrt, 2020 at 10:56 AM

Arbeidsovereenkomst en CAO

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon, gedu...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:53 PM

Loon en minimumloon

Loon is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst die de tegenprestatie van arbeid weergeeft. Werkgever en werknemer zijn vrij in de vaststelling van het loo...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:35 PM

Horeca besluit

In verband met het feit dat de sectoren hotels, restaurants en cafés gevoelig zijn voor internationale concurrentie en zeer arbeidsintensief zijn, heeft de ...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:29 PM

Ziekte- en Ongevallenverzekering

Conform de landsverordening ziekteverzekering heeft de werknemer die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt is, recht op een uitkering in geld, ziekengeld ...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:59 PM

Algemene pensioen

In de landsverordening algemeen pensioen zijn alle feiten verzameld met betrekking tot de regeling van algemeen pensoen zoals deze geldig is op Aruba.  Via...

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 4:03 PM

Feestdagen 2019

Gewijzigd op: Ma, 26 Aug, 2019 at 3:42 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank