Reparatietoeslag op Aruba

  • Gewijzigd op: Do, 25 Feb, 2021 om 8:23 AM

Wanneer heeft een werknemer recht op Reparatietoeslag (RT)?

Als u een werknemer bent die in de private sector werkt, kunt u de reparatietoeslag aanvragen bij uw werkgever. Hiervoor moet u aan alle wettelijke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

1. U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba;

2. U ontvangt geen AOV- of AWW-uitkering van SVb Aruba.(AWW=Algemene Weduwen- en Wezenverzekering en AOV=Algemene Ouderdomsverzekering);

3. Uw echtgenoot of echtgenote ontvangt geen AOV-uitkering van SVb Aruba. Als u of uw echtgenoot/echtgenote een uitkering van SVb Aruba ontvangt, dan zal u of uw echtgenoot/echtgenote de reparatietoeslag van SVb Aruba ontvangen;

4. U ontvangt geen reparatietoeslag van een andere werkgever;

5. Uw totale loon per maand bij een normale arbeidsduur, bedraagt minimaal het thans geldende minimumloon en maximaal Afl. 2.500,00;

6. Uw arbeidsduur is gemiddeld 20 uur of meer per week;

7. U vult deze verklaring (bijlage) duidelijk, juist en volledig in. Als u deze verklaring onjuist invult, dan kunt u een boete krijgen en

8. U ondertekent en levert deze verklaring in op het juiste tijdstip bij uw werkgever. Zie hiervoor de toelichting hieronder bij onderdeel 2. Als u meerdere werkgevers heeft, dan levert u deze verklaring in bij de werkgever van wie u het hoogste loon ontvangt.


Als u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, hebt u recht op de reparatietoeslag. Het bedrag van deze toeslag is afhankelijk van uw loon per maand. Uw werkgever zal de reparatietoeslag aan u per maand uitbetalen. De reparatietoeslag is vrijgesteld van loonbelasting en inkomstenbelasting.


In Celery wordt de RT automatisch toegepast. In het geval een werknemer geen recht heeft op de RT, dient u de RT handmatig uit te schakelen (in Werknemers/'kies werknemer'/Belastingen/Reparatietoeslag).


Onder 'normale arbeidsduur' wordt in de Landsverordening Reparatietoeslag (bijlage) verstaan: een arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week. In die gevallen dat werknemers gemiddeld meer dan 20 uren maar minder dan 40 uren per week werken, zal voor toetsing van het loon in de RT-tabel (bijlage) het loon herleid moeten worden naar een 'normale arbeidsduur' van 40 uren per week. Dat komt neer op 173.33 uren per maand (40*52/12).


Onder 'loon' wordt in dit geval verstaan het begrip loon als bedoeld in artikel 6 van de Landsverordening Loonbelasting (bijlage). Dat betekent dus niet alleen het vaste brutoloon, maar tevens zullen loonbestanddelen zoals overwerkloon, vaste belaste vergoedingen, fiscale bijtellingen etc. in de berekening meegenomen dienen te worden.


Hoe wordt het RT bedrag berekend?

Voor werknemers die in aanmerking komen voor Reparatietoeslag, dienen voor de berekening van de RT werknemers in 3 groepen verdeeld te worden, namelijk:

1) werknemers die gemiddeld minder dan 20 uren per week werken;

2) werknemers die gemiddeld meer dan 20 maar minder dan 40 uren per week werken en

3) werknemers die gemiddeld 40 of meer uren per week werken.


Ad 1) Deze werknemers hebben geen recht op RT.

Dit kunnen bijvoorbeeld werknemers zijn die op uurbasis werken, of een werknemer die een dienstverband heeft voor 15 uren per week. 


Ad 2) Deze werknemers hebben recht op RT. 

Het 'loon' van deze werknemers zal echter herleid moet worden naar een loon o.b.v. een 'normale arbeidsduur', welke is vastgesteld op 40 uren per week.

 

Voorbeeld 1:

Werknemer verdient bruto Afl. 1.650 per maand o.b.v. een dienstverband van 130 uren per maand plus tevens bruto Afl. 150 voor 10 overuren (totaal 140 uren per maand). Daarnaast ontvangt werknemer Afl. 200 belaste vergoeding.

Uitwerking:

Het totaal aantal uren is minder dan 173.33 dus er zal herleid moeten worden.

Totaal loon bedraagt Afl. 2.000 (1.650+150+200) o.b.v. 140 uren per maand = loon 14,2857 per uur => herleid naar 'normale arbeidsduur' * 173.33 uren per maand = herleid 'normaal' loon Afl. 2.476,14 per maand.

In dit geval dient dus Afl. 70 RT toegepast te worden (schijf 2450-2500).


Ad 3) Deze werknemers hebben recht op RT. 

Herleiden is echter alleen verplicht indien gemiddeld minder dan 40 uren per week wordt gewerkt. RT dient in dit soort gevallen (bij gemiddeld 40 of meer uren per week) bepaald te worden o.b.v. het werkelijk loon.

Dit kunnen bijvoorbeeld werknemers zijn met een 6 daagse werkweek van 7.5 uren per dag (195 uren per maand), of een werknemer die 40 uren per week werkt plus overtime.


Voorbeeld 2:

Werknemer verdient bruto Afl. 1.800 per maand o.b.v. een dienstverband van 173.33 uren per maand. Daarnaast ontvangt werknemer Afl. 200 belaste vergoeding.

Uitwerking:

Het totaal aantal uren is gelijk aan 173.33, er hoeft dus niet herleid worden.

Totaal loon bedraagt Afl. 2.000 (1.800+200).

In dit geval dient dus Afl. 95 RT toegepast te worden (schijf 1950-2050).


Voorbeeld 3:

Werknemer verdient bruto Afl. 1.800 per maand o.b.v. een dienstverband van 195 uren per maand plus tevens bruto Afl. 150 voor 10 overuren (totaal 205 uren per maand). Daarnaast ontvangt werknemer Afl. 200 belaste vergoeding.

Uitwerking:

Het totaal aantal uren is gemiddeld meer dan 40 uren per week, dus RT dient bepaald te worden o.b.v. het werkelijke loon.

Totaal loon bedraagt Afl. 2.150 (1800+150+200) .

In dit geval dient dus Afl. 85 RT toegepast te worden (schijf 2150-2250).


pdf
pdf
pdf
pdf

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank