Welke sociale verzekeringen zijn op Aruba van toepassing?

  • Gewijzigd op: Di, 31 Jan, 2017 at 6:22 PM

AOV/AWW-verzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het door de SVB verschaffen van een basispensioen aan degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De AWW-verzekering betreft een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een echtgenoot(o)t(e) bij het overlijden van zijn/haar partner en aan de kinderen bij het overlijden van hun vader/moeder.

De totale AOV/AWW-premie bedraagt 15,5%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 10,5% en een werknemersdeel van 5%.


AZV-verzekering

AZV betreft een verplichte ziektekostenverzekering en voorziet voor verzekerden in aanspraken op bepaalde geneeskundige behandeling.

De totale AZV-premie bedraagt 10,5%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 8,9% en een werknemersdeel van 1,6%.


ZV-verzekering

De ZV-verzekering dekt het risico op ‘salaris doorbetalen tijdens arbeidsongeschiktheid’, ook wel Loonderving genoemd.

Een werknemer is verplicht ZV verzekerd wanneer:

  1. hij/zij voor een werkgever in dienstverband, of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht en
  2. hij/zij minder verdient dan de SVB Loongrens (2017: AWG 5.850,00 p/m).

De ZV-premie bedraagt 2,65% en komt volledig ten laste van de werkgever.


OV-verzekering

Iedere werknemer is door de OV-verzekering verplicht verzekerd tegen bedrijfsongevallen, ongeacht de hoogte van het salaris.

De OV-premie varieert van 0,25 tot 2,5% (afhankelijk van SVB Gevarenklasse), en komt volledig ten laste van de werkgever.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank