Welke tabellen Loonbelasting worden toegepast in Suriname payrolls?

 • Gewijzigd op: Di, 16 Jan, 2024 om 11:38 AM

Over het eerste gehele bedrag van SRD 108.000 per jaar van het zuiver inkomen bedraagt de belasting nihil. Dat betreft de zogenaamde belastingvrij som.
Vervolgens wordt de belasting over het gedeelte van het zuiver inkomen dat SRD 108.000 te boven gaat berekend aan de hand van de volgende tabel:

 

Tabel 1 Normaal tarief:

(bedragen per jaar)

van het gedeelte van het zuiver inkomen tot en met SRD 42.000 - 8%

van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 42.000 tot en met SRD 84.000 - 18%
van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 84.000 tot en met SRD 126.000 - 28%
van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 126.000 - 38%

 

(bedragen per maand)

van het gedeelte van het zuiver inkomen tot en met SRD 3.500 - 8%

van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 3.500 tot en met SRD 7.000 - 18%

van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 7.000 tot en met SRD 10.500 - 28%

van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 10.500 - 38%

 

Tabel 2 Uitkering ineens:

Op verzoek van de belastingplichtige worden uitkeringen ineens, welke zijn aan te merken als loon uit dienstbetrekking, doch welke geen betrekking hebben op een bepaalde periode omvattende meerdere normale loontijdvakken, niet volgens de berekeningswijze van Tabel 1 belast. Het verzoek wordt gericht aan de Belastingdienst.

 

(bedragen per uitkering)

van het gedeelte tot en met SRD 42.000 - 5%

van het gedeelte boven SRD 42.000 tot en met SRD 84.000 - 15%

van het gedeelte boven SRD 84.000 tot en met SRD 126.000 - 25%

van het gedeelte boven SRD 126.000,00 - 35%

 

Tabel 3 Overwerk:

Op verzoek van de belastingplichtige wordt loon toegekend wegens overwerk, verricht in een loontijdvak van een maand, als volgt belast:

 

(bedragen per maand)

van het gedeelte tot en met SRD 500 - 5%

van het gedeelte boven SRD 500 tot en met SRD 1.100 - 15%

van het gedeelte boven SRD 1.100 - 25%

 

Tabel Bijzondere Beloningen:

(artikel 17-13 uit Wet Loonbelasting)

 1. Een beloning die toegekend wordt over een tijdvak dat meerdere normale loontijdvakken bestrijkt, wordt afzonderlijk belast.
 2. De belasting over de in het eerste lid bedoel de beloning (de bijzondere beloning) is als volgt te berekenen:
  a) het bedrag van de bijzondere beloning wordt gedeeld door het aantal normale loontijdvakken waaraan de bijzondere beloning is toe te rekenen en vervolgens gevoegd bij het volgens de tabel belaste loon over het loontijdvak waarin de bijzondere beloning wordt genoten;
  b. over het onder a. als uitkomst verkregen loonbedrag wordt de belasting bepaald volgens de tijdvaktabel;
  c. het met toepassing van letter b. verkregen belastingbedrag wordt verminderd met het belastingbedrag dat volgens de tabel verschuldigd is over het normale tijdvakloon;
  d. de over de bijzondere beloning verschuldigde belasting is gelijk aan het product van het onder c berekende verschil en het aantal onder a bedoelde normale loontijdvakken;
   e.  het aantal loontijdvakken, waaraan de bijzondere beloning is toe te rekenen, is gelijk aan het aantal loontijdvakken waarop de bijzondere beloning betrekking heeft.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank