Welke sociale verzekeringen zijn op Sint Maarten van toepassing?

  • Gewijzigd op: Di, 31 Jan, 2017 at 6:21 PM

AOV-verzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het door de SVB verschaffen van een basispensioen aan degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De totale AOV-premie bedraagt 13%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 7% en een werknemersdeel van 6%.


AWW-verzekering

Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een echtgenoot(o)t(e) bij het overlijden van zijn/haar partner en aan de kinderen bij het overlijden van hun vader/moeder.

De totale AWW-premie bedraagt 1%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 0,5% en een werknemersdeel van 0,5%.


AVBZ-verzekering

De AVBZ is een volksverzekering die in hoofdlijnen aanspraak geeft op een tegemoetkoming in de kosten van medische behandeling en verpleging van chronische zieken.

De totale AVBZ-premie bedraagt 2%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 0,5% en een werknemersdeel van 1,5%.


ZV-verzekering

De ZV-verzekering betreft een ziektekostenverzekering en dekt daarnaast tevens het risico op ‘salaris doorbetalen tijdens arbeidsongeschiktheid’, ook wel Loonderving genoemd.

Een werknemer is verplicht ZV verzekerd wanneer:

  1. hij/zij voor een werkgever in dienstverband, of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht;
  2. hij/zij minder verdient dan de SZV Loongrens (2017: ANG 5.651,36 p/m);
  3. hij/zij op 5 of meer dagen per week werkt.

De totale ZV-premie bedraagt 12,5%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 8,3% en een werknemersdeel van 4,2%.


OV-verzekering

Iedere werknemer is door de OV-verzekering verplicht verzekerd tegen bedrijfsongevallen, ongeacht het aantal werkdagen per week en hoogte van het salaris.

De OV-premie varieert van 0,5 tot 5% (afhankelijk van SVB Gevarenklasse), en komt volledig ten laste van de werkgever.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank