Waarom switcht Celery de ZV premie niet automatisch uit als een werknemer een salaris heeft boven de SVB/SZV Loongrens?

  • Gewijzigd op: Wo, 24 Jul, 2019 om 1:42 PM

Inderdaad zijn werknemers met een SVB/SZV-loon boven de SVB-Loongrens in principe niet ZV-verzekerd. Maar er is een uitzondering. Dat heeft te maken met de SVB/SZV-peildatum.


Het SVB/SZV-loon van vorig jaar op SVB/SZV-peildatum (november) is namelijk bepalend voor het wel of niet ZV-verzekerd zijn van deze werknemer in het komende jaar. Het kan dus voorkomen dat een werknemer met een SVB-loon van 5.500 in november 2018 geheel 2019 (januari tot en met december) ZV-verzekerd is en ook ZV-premie moet betalen. En dat ongeacht de hoogte van het werkelijke salaris in 2019. 


Dus stel dat deze werknemer in januari 2019 een salarisverhoging krijgt naar 10.000 bruto per maand, dan zal er in de maanden januari tot en met december 2019 toch ZV-premie berekend en afgedragen moet worden. Die ZV-premie wordt dan wel berekend over maximaal de SVB/SZV-loongrens per maand.


Zodoende kan het dus voorkomen dat in een loonstrook van 10.000 bruto per maand wel ZV-premie toegepast dient te worden. Als Celery in dat soort gevallen automatisch de ZV-premie niet zou toepassen, veroorzaakt Celery een onjuiste loonberekening. Ook kan Celery niet zelf het SVB/SZV-loon op peildatum toetsen omdat niet alle werkgevers maandelijks alle SVB/SZV-loonbestanddelen in de payroll verwerken. Een voorbeeld daarvan is vakantiegeld welke niet wordt gereserveerd. In zo'n geval neemt Celery het vakantiegeld niet mee in het SVB/SZV-loon omdat er niet gereserveerd wordt.


Om bovenstaande reden en ter voorkoming van onjuiste loonberekeningen, dienen Celery gebruikers zelf per werknemer de ZV premie aan- of uit te vinken.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank