Welke sociale verzekeringen zijn op de BES-eilanden van toepassing?

  • Gewijzigd op: Zo, 12 Mrt, 2017 at 2:28 PM

Werknemersverzekeringen en Zorgverzekering

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het inkomensverlies wanneer zij door ziekte of ongeval niet kunnen werken of wanneer zij ontslagen zijn. De zorgverzekering voorziet voor verzekerden in aanspraken op bepaalde geneeskundige behandeling.


De BES-eilanden kennen de volgende werknemersverzekeringen:

  • Wet Ziekteverzekering BES (ZV)
  • Wet Ongevallenverzekering BES (OV)
  • Cessantia-wet BES (CES)


Daarnaast kennen de BES-eilanden het:            

  • Besluit Zorgverzekering BES


De premies werknemersverzekeringen bestaan uitsluitend uit een werkgeverspremie. De zorgverzekering kent ook een werknemersdeel. Het door de werknemer verschuldigde deel is opgenomen in de loonheffing. Daarnaast kent de zorgverzekering een werkgeversdeel.


De verschuldigde percentages van toepassing in 2017 bedragen:

  • Wet Ziekteverzekering BES (ZV)                            1,6%
  • Wet Ongevallenverzekering BES (OV)                   0,5%
  • Cessantia-wet BES (CES)                                        0,2%
  • Deze 3 premies betreffen tezamen totaal            2,3%


  • Besluit Zorgverzekering BES                                  16,1%


Deze verzekeringen kennen geen premievrijstelling aan de voet, geen maximum grondslag of maximum premie-inkomen en geen leeftijdsgrenzen.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank