Hoe wordt de fiscale bijtelling vrij wonen berekend?

  • Gewijzigd op: Vr, 27 Okt, 2023 om 4:53 PM

Voor Curacao geldt:

Deze bijtelling wordt toegepast als de werkgever aan een werknemer als hoofdverblijf een woonhuis ter beschikking stelt. Er zijn twee mogelijkheden, er kan namelijk sprake zijn van een huurwoning of een koopwoning.

In geval van een koopwoning wordt de huurwaarde van het woonhuis als loon van de werknemer beschouwd. De huurwaarde van een woning wordt voor de toepassing van deze regeling gesteld op 4,8% van de waarde in het economisch verkeer van de woning. Onder waarde in het economisch verkeer wordt in dit verband verstaan de vrije verkoopwaarde.

In geval van een huurwoning wordt de bijtelling vrij wonen per jaar bepaald op basis van 4,8% van 144 maal de maandhuur. Dat komt neer op 57,6% van het huurbedrag. Deze regeling mag alleen toegepast worden indien het huurcontract op naam van de werkgever staat en de werkgever de huur rechtstreeks aan de verhuurder betaalt. Het kan ook voorkomen deze bijtelling in plaats van 144 maal de maandhuur te baseren op 120 maal de maandhuur. Dat komt neer op 48% van het huurbedrag. Het is aan te bevelen een beschikking bij de Belastingdienst aan te vragen met de vraag of in uw geval de bijtelling vrij wonen gebaseerd mag worden op 120 maal de maandhuur. Zonder een goedkeurende beschikking zou de fiscale bijtelling van 48% niet toegepast moeten worden.

Celery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele aanslagen als gevolg van (oneigenlijk) gebruik van deze looncode.


Voor Sint Maarten geldt dat de bijtelling als volgt berekend dient te worden:

  • bij een huur tot USD 1.250 p/m: 100 * maandhuur * 4,8%;
  • huur van USD 1.250 tot USD 2.000 p/m: 120 * maandhuur * 4,8%;
  • huur USD 2.000 p/m en hoger:  140 * maandhuur * 4,8%.

Bovenstaande komt neer op de volgende percentages van de maandhuur:

  • bij een huur tot ANG 2.250: 40% van huurbedrag
  • huur van ANG 2.250 tot ANG 3.600: 48% van huurbedrag
  • huur ANG 3.600 en hoger: 56% van huurbedrag


Voor de berekening op Aruba verwijzen we naar de bijlage, artikel 4 lid 1 tot en met 5.


De Belastingdienst BES heeft bevestigd dat op de BES eilanden de volledige huur bijgeteld dient te worden.


Voor BVI geldt:

Wanneer de werkgever betaalt voor de huisvesting van de werknemer, moet het bedrag van de huur worden opgenomen als Fiscale bijtelling betaald/vrije huisvesting.

Als de werknemer in een woning van de werkgever woont, is de waarde van de uitkering vijftien (15%) van het basissalaris of -loon en deze 15% dient als Fiscale bijtelling betaald/vrije huisvesting belast te worden. Deze 15% bijtelling geldt vanaf de periode dat de looncode geactiveerd wordt, en dan dus ook 15% over het loon vanaf die periode en de komende periodes tot en met december.

Deze 15% dient overigens over het totale brutoloon berekend te worden, maar niet over de fiscale bijtellingen. Dus niet over het totale belastbare loon, maar het totale brutoloon. Dus wel over overwerk en bonussen, maar bijvoorbeeld niet over de fiscale bijtelling bedrijfsauto.


Voor British Guyana geldt:pdf

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank