Looncode 20: Bruto salaris aanpassing

  • Gewijzigd op: Wo, 21 Aug, 2019 om 3:29 PM

Regelmatig worden bruto salarissen aangepast met terugwerkende kracht, bijvoorbeeld in april met terugwerkende kracht per 1 januari. Er dient dan een nabetaling van bruto salaris plaats te vinden. 

Echter, over dat deel na te betalen salaris is -indien van toepassing- vaak tevens pensioenpremie, vakantiegeld en 13e maand verschuldigd. 

Door de nabetaling salaris bij mutaties invoeren op looncode 20 in te vullen, wordt deze nabetaling eenmalig meegenomen in de grondslag voor pensioenpremie, vakantiegeld en 13e maand.

Zodoende worden naast uitbetaling van deze nabetaling, deze posten tevens eenmalig aangepast en vertonen deze posten de juiste verschuldigde bedragen. 

Op deze eenmalige nabetaling wordt de tabel bijzondere beloning toegepast voor de berekening van de Loonbelasting. Dergelijke uitkeringen die eenmalig per jaar plaatsvinden dient volgens de wet namelijk de tabel bijzondere beloningen toegepast te worden. 

Over het nabetaalde bedrag worden overigens geen SVB ZVOV premies berekend. 

Dat is ook niet noodzakelijk, want wetgeving van de SVB geeft aan dat salarisaanpassingen met terugwerkende kracht niet worden geaccepteerd door de SVB. De verhoging gaat dus pas gelden vanaf de maand waarin deze voor het eerst in de payroll is verwerkt. Gelet op de wetgeving zijn er ook geen ZVOV premies verschuldigd over achterstallig salaris.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank