Welke sociale verzekeringen zijn op Curaçao van toepassing?

  • Gewijzigd op: Za, 25 Mrt, 2017 at 12:42 PM

AOV-verzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het door de SVB verschaffen van een basispensioen aan degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De totale AOV-premie bedraagt 15%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 9% en een werknemersdeel van 6%. Werknemers die meer dan ANG 100.000 per jaar verdienen betalen over het meerdere 1% extra werknemerspremie.


AWW-verzekering

Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een echtgenoot(o)t(e) bij het overlijden van zijn/haar partner en aan de kinderen bij het overlijden van hun vader/moeder.

De totale AWW-premie bedraagt 1%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 0,5% en een werknemersdeel van 0,5%.


AVBZ-verzekering

De AVBZ is een volksverzekering die in hoofdlijnen aanspraak geeft op een tegemoetkoming in de kosten van medische behandeling en verpleging van chronische zieken.

De totale AVBZ-premie bedraagt 2%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 0,5% en een werknemersdeel van 1,5%.


BVZ-verzekering

De Basisverzekering Ziektekosten betreft een ziektekostenverzekering en is in het belang van een uniforme toegang tot gezondheidszorg.

De totale BVZ-premie bedraagt 13,6%. Er is sprake van een werkgeversdeel van 9,3% en een werknemersdeel van 4,3%. De totale premie voor gepensioneerden bedraagt 6,5%.

Over inkomens tot ANG 12.000 per jaar is geen BVZ-premie verschuldigd. Op inkomens tussen ANG 12.000 en ANG 18.000 per jaar is de BVZ Gliding Scale van toepassing, hierin zijn kortingen van toepassing op de BVZ werknemersbijdrage in de premie.


ZV-verzekering

Na invoering van de BVZ-verzekering dekt de ZV-verzekering alleen nog het risico op ‘salaris doorbetalen tijdens arbeidsongeschiktheid’, ook wel Loonderving genoemd.

Een werknemer is verplicht ZV verzekerd wanneer:

  1. hij/zij voor een werkgever in dienstverband, of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht;
  2. hij/zij minder verdient dan de SVB Loongrens (2017: ANG 5.417,10 p/m) en
  3. hij/zij op 5 of meer dagen per week werkt.

De ZV-premie bedraagt 1,9% en komt volledig ten laste van de werkgever.


OV-verzekering

Iedere werknemer is door de OV-verzekering verplicht verzekerd tegen bedrijfsongevallen, ongeacht het aantal werkdagen per week en hoogte van het salaris.

De OV-premie varieert van 0,5 tot 5% (afhankelijk van SVB Gevarenklasse), en komt volledig ten laste van de werkgever.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank