Wat doet de categorie werknemer ‘ex-patriate (met beschikking)’ precies?

  • Gewijzigd op: Ma, 7 Aug, 2017 at 10:56 AM

Dit betreft een werknemer voor wie de fiscale expat status (ruling/beschikking) is aangevraagd en afgegeven. Met een ex-patriate wordt in het algemeen een nettoloon overeengekomen.


Het voordeel van de expat status is dat het nettoloon niet gebruteerd hoeft te worden en dat de loonbelasting dus berekend wordt over het afgesproken nettoloon. Dit nettoloon dient in Celery ook in de looncode ‘salaris’ ingevuld te worden, als het ware als een brutoloon afspraak.


Verder komen in de meeste gevallen alle sociale premies volledig ten laste van werkgever en de loonbelasting die berekend en ingehouden wordt, wordt middels een onbelaste vergoeding teruggegeven. Zodoende is het ‘brutoloon’ bij een expat gelijk aan het nettoloon.


Wel kunnen er natuurlijk andere inhoudingen dan loonbelasting en premies op het nettoloon ingehouden worden. Denk daarbij aan een inhouding lening of voorschot e.d.


Verder heeft een expat geen recht op de aftrek 'verwervingskosten' en dienen op Curacao de eerste ANG 15.000 per jaar aan fiscale bijtellingen fiscaal niet bijgeteld te worden. Indien voor de categorie ‘ex-patriate (met beschikking)’ wordt gekozen, wordt met alle bovengenoemde afwijkingen ten opzichte van een gewone werknemer, automatisch rekening gehouden.


Celery bevat alle relevante wetgeving m.b.t. expats en expat loonberekeningen voor Aruba, BES, Curacao en St. Maarten.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank